Integritetspolicy – GDPR

EU:s nya dataskyddsreglerDataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft 25 maj 2018 för att ge transparens om hur företag hanterar lämnade personuppgifter.

Vid all kontakt med Guldveterinären kan du vara trygg i att dina lämnade personuppgifter endast hanteras i syfte att ge offert och för att genomföra önskad behandling. Inga känsliga personuppgifter registreras.

Personuppgifterna lämnas inte vidare till tredje part utom i de fall Svenska myndigheter kräver det eller då en remissinstans måste ha journalkopia för vidare behandling.

Personuppgifterna sparas endast i av Guldveterinären hanterat register i enlighet med gällande lagar och raderas därefter.

Kontakta mig om du vill att dina lämnade personuppgifter skall raderas.

Läs gärna mer detaljerat i Guldveterinärens GDPR kundinformation.