Avlivning katt

(English version)

Avlivning av katt kan gå till på flera olika sätt, med eller utan lugnande innan. Beslutet om en katt behöver en lugnande spruta bedöms från fall till fall och i samråd med djurägaren.

Katter som har ett mycket dämpat allmäntillstånd får oftast ingen lugnande spruta då detta försämrar den redan dåliga cirkulationen i kroppen ytterligare. Överdosen av sömnmedel ges via en kanyl direkt mot den väl kärlförsörjda levern i buken. Detta gör att katten långsamt somnar in.

Katter som har piggt huvud men en trött kropp, är oroliga eller svårhanterliga brukar först få en lugnande spruta i nackskinnet (som vid vaccination). Den lugnande sprutan innehåller även smärtstillande.

Katter reagerar individuellt på lugnande medel

Vissa somnar helt lugnt, andra tuggar eller smackar med munnen och vissa kräks innan de somnar. Ytterligare andra är okänsliga för lugnande medel och kan behöva mer för att komma till ro.

llamående kan ibland undvikas om katten endast fått lite eller ingen mat innan besöket. Katter är dock ”vana” vid att kräkas hårbollar, det är inget konstigt för katten.

Jag önskar dock att kräkas inte är det sista en kär vän skall behöva göra. Därför blandar jag även i ”antikräk”-tillägg i lugnandet men det ger ingen garanterad effekt hos katt.

Katter har integritet

Då katter generellt är djur med hög integritet och större personlig sfär än hundar är det oftast integritetskränkningen att bli fasthållen som katter kan protestera emot, inte själva injektionen.

Det är fint om det går att avleda uppmärksamheten genom att stimulera nosen med favoritmaten. Bäst är om djurägaren håller och kliar bestämt någon annanstans medan jag sticker i nackskinnet.

Avlivning

Då katten sover efter 5-10 minuter ges överdos av sömnmedel mot levern i buken. För att bäst nå till levern bör katten ligga på sin vänstra sida.

Det är mycket individuellt hur snabbt katter somnar in vilket beror på i vilket skick katten befinner sig i, kattens blodcirkulation och exakt var injektionen träffar i buken.

Under 5-20 minuter blir sömnen allt djupare och andningen oregelbunden tills andningen upphör och hjärtat slutar slå. Precis som med lugnande medel kan vissa katter vara tvugna att få en påfyllnad för att somna in för gott.

Veterinären lyssnar på hjärtat för att försäkra hjärtstilleståndet. Djuret kan inte vakna upp efter ett medicinskt inducerat hjärtstillestånd.

Värt att veta

Värt att veta kring den sista stunden är att alla djur (precis som människor) somnar in med sina ögon mer eller mindre öppna.

Ibland ses reflexmässiga andetag som även kallas ”de sista suckarna”, vibrationer eller sammandragningar i muskler samt pälsen kan resa sig efter hjärtat slutat slå och döden inträtt. Detta betyder inte att katten lever eller lider på något sätt, det är endast kroppens sista muskelenergier som tar slut.

Om katten har haft hjärtproblem eller högt blodtryck kan i vissa fall vätska komma ut ur nosen efteråt. Detta beror på bakåtsvikt vilket ger ansamling av vätska i lungorna, så kallat lungödem. Denna vätska kan då komma ut fritt när kroppens alla muskler slappnar av.

Vill du veta mer om avlivning så läs gärna det av en djursjukvårdare skrivna självständiga arbetet ”Avlivning av smådjur på klinik”.