Avmaskning hund

Hundar kan lida av parasiter så som spolmask, bandmask, hakmask, piskmask, toxascaris och rävens dvärgbandmask.

En tik som har mask kan smitta valparna via livmoderkakan och modersmjölken. Alla valpar skall därför avmaskas vid 2-3 veckors ålder, samtidigt som tiken avmaskas. Avmaskningen upprepas därefter var 2-4v upp till 3månaders ålder. Varannan vecka om man använder avmaskningsmedel innehållande Pyrantel (Banminth, Drontal eller Welpan) eller var fjärde vecka om man istället använder avmaskningsmedel innehållande Fenbendazol (Axilur).

På grund av de ökande problemen med resistens mot avmaskningsmedel hos alla parasiter skall helst ett avföringsprov, från 4veckor gamla valpar, fastställa huruvida avmaskning verkligen behövs. Det finns särskilda testkit ”Kollamasken” för mask (utom bandmask) på vissa apotek om man inte själv ser något men vill vara säker på huruvida hunden har mask eller inte innan avmaskning utförs.

Vissa kennlar kan ha problem med svårbehandlade spolmaskinfektioner, där tiken kan behöva avmaskas med Fenbendazol (Axilur) dagligen under dräktigheten (från och med dag 40) fram till 2veckor efter valpning.

Vuxna hundar behöver endast avmaskas om spolmask ses i avföring eller uppstötningar, vid positivt avföringsprov eller årligen om man har en hund som ofta äter olämpliga fynd ute.

Avmaskning mot hakmask, piskmask, bandmask samt toxascaris sker efter positivt avföringsprov. Hakmaskinfektion kan vara mycket svårbehandlad. Vid konstaterad infektion ges tre kurer av Fenbendazol (Axilur) med 2 veckors mellanrum. Behandlingen skall följas upp med ett avföringsprov 4 veckor efter avslutad behandling.

Från och med 1 januari 2012 är det inte längre lag på att hundar som varit utomlands skall avmaskas mot rävens dvärgbandmask men rekommendationen är ändå stark att avmaska hundar som kan varit i kontakt med gnagare eller rått kött på utlandsvistelsen. Detta för att undvika att parasitsmittan sprids med djuravföring över våra bär i skogarna och grödor på åkrarna. När vi människor får i oss parasiten drabbas lever, lungor och/eller andra organ där parasiten växer i vätskefyllda blåsor vilket kallas cystisk echinokockos. Sjukdomen är förrädisk, på grund av sitt mycket långsamma förlopp, då den ofta upptäcks för sent för lyckosam behandling.

Mot rävens dvärgbandmask måste man använda Prazikvantel (Droncit, Drontal, Milbemax eller Profender spot on).

Hundar som pendlar ofta mellan Sverige och Finland, Danmark eller övriga Europa bör avmaskas var 28:e dag.

Hundar som skall resa till Finland, Storbritannien, Irland eller Malta ska avmaskas mot dvärgbandmask inom intervallet 24-120 timmar (1-5 dagar) före införseln till dessa länder. Till övriga länder rekommenderas att kontakta veterinärmyndigheten i respektive genomreseland.

Mer information hittas på Jordbruksverket (SJV).