Vaccination katt

Guldveterinären vaccinerar din katt/kattungar mot virussjukdomarna Kattpest och Kattsnuva samt katter över 3 månaders ålder mot Rabies.

Vaccinet som används är:
Nobivac Tricat
som är ett kombinationsvaccin innehållande levande men försvagade stammar av de virus som är sjukdomsframkallande i ovan nämnda virussjukdomar.

Kattungar vaccineras vid 8 och 12 veckors ålder samt vid 1 års ålder. Därefter beroende på om de tillhör hög- eller lågriskgruppen. Katter som går ute, bor tillsammans med många andra katter, bor på katthem eller vistas på pensionat tillhör högriskgruppen vilka bör vaccineras årligen mot både Kattpest och Kattsnuva. Katter som enbart vistas inomhus med få andra katter tillhör lågriskgruppen vilka bör vaccineras vartannat till vart tredje år.

Biverkningar som kan ses är en lätt, ömmande svullnad vid injektionsstället under 1-2 dygn. Enstaka katter kan få en lätt, övergående kroppstemperaturhöjning (upp till 40 ºC) under 1-2 dygn. Nysning, hosta, nosflöde och en viss slöhet eller minskad aptit kan i vissa fall iakttas upp till två dygn efter vaccination. I mycket sällsynta fall kan vaccinet orsaka överkänslighetsreaktioner (klåda, andnöd, kräkningar, diarré och kollaps), kontakta då genast veterinär.

Nobivac Rabies ges vart 3:e år efter en grundvaccination. Katten måste vara över 3 månader gammal samt ha en läslig tatuering (dokumenterat tatuerad innan 3 juli 2011) eller vara chipmärkt innan grundvaccinationen utförs. Efter grundvaccinationen tar det 21-28 dagar innan maximalt skydd uppnås, varför det enligt lag måste gå minst 21 dagar innan katten kan resa utomlands. Vaccinationen skall föras in i ett EU-pass för att vara giltigt.

Vaccination mot Kattpest

Tack vare vårt goda vaccinationsläge i Sverige är Kattpest, som orsakas av kattens Parvovirus, numera en relativt sällsynt sjukdom. Kattpest finns dock fortfarande i naturen och utgör en fara för ovaccinerade katter, framför allt i områden med många ovaccinerade katter.

Katterna som insjuknar drabbas av feber, buksmärtor och kraftig diarré och det är inte ovanligt att de dör plötsligt. Dräktiga katter aborterar eller föder hjärnskadade kattungar.

Kattpestviruset är mycket motståndskraftigt och smittsamt och kan lätt följa med t.ex skorna in varför även innekatter är utsatta för en reell fara. Rekommendationen är därför att samtliga katter i Sverige skall vara vaccinerade mot Kattpest. Vaccination ger ett mycket gott skydd.

Vaccinet Nobivac Tricat innehåller levande men försvagat felint panleukopenivirus.

Mer information om Kattpest finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Vaccination mot Kattsnuva

Kattsnuva är ofta ett komplex av flera olika sjukdomsframkallande virus och bakterier vilka orsakar en inflammation i kattens nos-/ögonslemhinna och luftrör. I det sjukdomsframkallande komplexet ingår ofta Herpes (virus), Klamydia (virus), Calici (virus),  Mycoplasma (bakterie) och/eller Bordetella (bakterie).

Det är oftast unga katter, individer med nedsatt immunförsvar eller ovaccinerade katter som drabbas hårdast av Kattsnuva. Katterna drabbas av svullna slemhinnor, snuva, hosta, feber och i värsta fall lunginflammation och död. Vaccinationen ger ett gott skydd men inte till 100% då det är så pass många olika sjukdomsframkallande stammar av virus och bakterier inblandade, dock lindras symptomen väsentligt hos vaccinerad katt.

Vaccinet Nobivac Tricat innehåller levande men försvagat felint calicivirus samt levande men försvagat felint herpesvirus typ 1.

Vaccination mot Rabies

Rabies är en dödlig, mellan djurslag smittsam, sjukdom som orsakas av ett lyssavirus.

Vaccinet Nobivac Rabies innehåller en avdödad rabiesvirusstam (Pasteur RIV).

Rabies har ej setts hos inhemska djur i Sverige sedan 1886. Vaccination ger gott skydd. Vissa biverkningar kan ses såsom lokala reaktioner eller en övergående, palpabel knuta på injektionsstället. I sällsynta fall kan en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma.