Priser

Det utgår endast en grundavgift per besök, oavsett hur många djur som behandlas. Besökskostnaden beräknas baserat på två till tre olika typer av kostnader:

  • Grundavgiften – 600kr per besök med 30 min restid (15 min tur och 15 min retur Vasastan enligt GPS-kartans restidsberäkning) inklusive ev. biltull och p-avgift.
  • Milkostnaden vid längre resor – 100kr per påbörjad 15 min överstigande den i grundavgiften inkluderade restiden (avser veterinär restid och omkostnader för veterinärbilen).
  • Behandling – enligt prislista nedan.

Alla priser är inklusive 25% moms och avser behandling i hemmet fram till avslutat besök senast kl 15.00 helgfria vardagar.

I de undantagsfall jag gör jourresor utgår jourfaktor:
Jourbesök vardagar 16.00-18.00 utgår jourfaktor x1,5 för besök och behandlingar.
Jourbesök vardagar 18.00-08.00 och helg utgår jourfaktor x2 för besök och behandlingar.

För övriga behandlingar och besökstider kontakta mig på SMS eller mail för närmare prisuppgifter.

Betalning sker i samband med besöket mot kvitto:
– kontant
eller
– bankernas mobilapp Swish (aktiverat bank-ID krävs)
eller
– inbetalning till PG 1565910-5

Vaccinering Nobivac Pi            300kr
Nobivac DHPPi    450kr
Nobivac Tricat     400kr
Nobivac Ducat     300kr
Nobivac Rabies    450kr
Id-chip 400  med nya typen mini-microchip
Besiktning / Klinisk undersökning 200
Besiktningsintyg / Livintyg 100
Paket (vacc+id+bes+intyg)/unge
750  med nya typen mini-microchip
EU-pass 400
Kloklippning 50-200 i samband m. annan beh.
Lejonklippning katt
inkl. lugnande+uppvak
1400
Recept vid besök 100
Blodprovstagning (krav god hållhjälp eller lugnande, analyskostnad tillkommer) 600
Avlivning katt
e-mail för prisuppgift
Avlivning hund
e-mail för prisuppgift
(beroende på vikt)

Prisexempel 1:
Grundavgift (inom 30 min t & r) + 1 kattvaccination + 1 hundbesiktning + 1 intyg
600 + 400 + 200 + 100 = 1300 kr
Prisexempel 2:
Grundavgift + 4 milkostnad (dvs totalt 1,5 timmar t & r i resväg) + paket (vacc+id+besiktning) av 4 valpar
600 + (4 x 100) + (4 x 750) = 4000 kr
Prisexempel 3:
Grundavgift + 2 milkostnad (dvs totalt 1 timme t & r i resväg) + paket (vacc+id+besiktning) av 6 valpar
600 +
(2 x 100) + (6 x 750) = 5300 kr
Prisexe
mpel 4:
Grundavgift + 1 milkostnad (dvs totalt 45 minuter t & r i resväg) + klinisk undersökning + lejonklippning katt inkl. lugnande samt uppvak
600 + (1 x 100) + 200 + 1400 = 2300 kr