Rabies

Rabies är en dödlig zoonos som orsakas av ett lyssavirus. Zoonos betyder att alla varmblodiga djur såsom hund, katt och människa är mottagliga för rabiesviruset. Viruset är spritt bland flera olika djurslag över i stort sett hela världen men är ovanlig i Europa och har ej setts hos inhemska djur i Sverige sedan 1886 (Norge, Island, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Japan anses också vara rabiesfria). I Östeuropa är det framförallt mårdhund, räv, katt och fladdermöss som är smittspridare.

Smitta sker ffa genom bett eller slemhinnekontakt eftersom viruset utsöndras i saliven hos det sjuka djuret. Viruset tar sig via nervbanorna från såret till spottkörtlarna och hjärnan vari det förökar sig och orsakar skador pga hjärnhinneinflammation. Ju närmare bettet är till huvudet desto snabbare sjukdomsförlopp, därför kan tiden mellan infektion och uppvisande av sjukdomssymptom variera mellan 5 dagar och 1 år. Det sjuka djuret kan alltså utsöndra viruset i flera veckor innan symptom på sjukdom ses. Symptomen vid manifest sjukdom visar sig som beteendestörningar (orädsla hos vilda djur, skygghet eller aggressivitet hos tama djur) som förvärras till rörelsestörningar, förlamning och död.

Även vaccinerade hundar och katter som bitits av ett misstänkt rabiessmittat djur måste hållas i karantän och direkt behandlas av veterinär. Omedelbar och nogrann sårvård är av yttersta vikt. En manifest sjukdom är dock alltid dödlig.

Jag vaccinerar mot Rabies med Nobivac Rabies vart tredje år.