Kennelhosta

Kennelhosta är ett samlingsnamn för luftvägsinfektioner med flera ingående smittämnen (virus/bakterier/mykoplasma) och går även under namnet Parainfluensa (Pi).

Kennelhosta är en mycket smittsam sjukdom med de typiska symtomen akut uppkomna hostattacker, ofta så plötsligt uppkomna att djurägaren tror att hunden satt något i halsen. Hunden kan hosta så mycket att den får kväljningar/kräkningslika uppstötningar och hostar upp vitt slemmigt skum. Hunden har ofta en kort febertopp i samband med uppkomsten av hostan, men denna missas lätt. Normalt är sjuka hundar pigga och glada förutom hostan. Ibland ses rinnande nos och snuva, ett fåtal hundar får ont i halsen och ibland svårt att äta. Sjukdomen är i sig inte dödlig men kan hos försvagade individer ge upphov till och bereda väg för mer komplicerade luftvägssjukdomar, tex bakteriella lunginflammationer och luftrörskatarr.

Misstänker man att hunden kan ha utsatts för smitta bör man undvika kontakt med andra hundar under inkubationstiden som är upp till två veckor.

Vid sjukdom skall hunden hållas i lugn och ro, endast korta promenader. Virus kan inte behandlas men symptomen kan dämpas:
Vid slemmig produktiv hosta kan slemlösande medicin ges, ex Bisolvon oral lösning (0,8mg/ml) 1ml per 10kg 3ggr/dag.
Vid torr och skrällig hosta kan hostdämpande medicin ges, ex Nipaxon oral lösning (2,5 mg/ml) 1ml per 10kg 2-4ggr/dag.
Det är dock mycket viktigt att inte ge hostdämpande medicin vid slemmig hosta eftersom producerat slem måste upp ur lungorna.

Kontakta veterinär om hunden får svårt att få luft, feber över 39,5°C, så ont i halsen att hunden inte äter (kan behöva smärtlindring) eller om hostan inte ger sig, då måste sekundär lunginflammation uteslutas.

En hund som har kennelhosta ska inte träffa andra hundar 14 dagar efter det att den började hosta och ha minst fem hostfria dagar innan kontakt med andra hundar. Hostan brukar klinga ut efter/upp till tre veckor.

Vaccination ger ca 80% säkerhet men ger vid eventuell sjukdom (trots vaccination) ett betydligt lindrigare och kortare förlopp.

Jag vaccinerar hundar mot kennelhosta med Nobivac DHPPi vart tredje år och Nobivac Pi årligen däremellan.