Sommarens faror

OBS! Detta är endast information, ej tillstånd som Guldveterinären behandlar. Akuta tillstånd skall alltid behandlas på klinik!

Värmeslag

Hundar och katter svettas inte utan flåsar och hässjar för att kyla ner blodet som passerar munnen. De försöker på så vis reglera sin kroppstemperatur. Symptom på värmeslag:
– överdrivet flåsande
– dregling
– feber
– torra och röda slemhinnor
– hög puls
– andningssvårigheter
– kräkningar
– koma

Värmeslag kan skada inre organ i kroppen varför veterinär alltid skall uppsökas samtidigt som nedkylning påbörjas:
– spruta ner djuret med vatten och fläkta
– lägg våta handdukar i ljumskar, armhålor, trampdynor och runt huvudet. Byt ut ofta.

Lämna aldrig hunden i en varm bil. Ta med vatten och parasoll om hunden skall vara med på stranden.

Fukteksem

Hundar som badar ofta och har tät päls drabbas ofta av fukteksem ”hot spots” där hudens normala bakterieflora växt över. Detta skapar ömmande inflammation och varbildning i huden. Finns minsta hudsår kan bakterieväxten ske explosionsartat. Var noga med att torka hunden, inte bara på ytan:
– raka bort pälsen med en centimeters frisk marginal (för kontroll ifall det sprider sig)
– tvätta noga dagligen med antibakteriellt schampo eller grönsåpa (skölj och torka noga)
– badda med Alsollösning eller Klorhexidinlösning.
– ett fåtal kraftigt spridda djupa hudinfektioner behöver antibiotika efter att bakteriologiskt prov med resistensbestämning utförts hos veterinär.

Giftalger

Flera arter av blågröna alger med cyanobakterier växer till och blommar under gynnsamma förhållanden då vattnet är varmt och näringsrikt. Giftet som produceras är mycket farligt för hundar och kan leda till döden inom en timme. Gifterna irriterar slemhinnor och hud samt ger lever- och nervskador med symptom:
– oro
– darrningar
– kräkningar
– vinglighet

Skölj av hunden så hunden inte kan slicka i sig mer alger och besök genast veterinär där hunden bör kräkas om den druckit av vattnet.

Kontrollera algblomning på www.smhi.se

Vattensvans

Badande hundar kan lätt få vattensvans som är en inflammation i nerverna i svansroten när hunden blivit kall om bakdelen. Svansen hänger då rakt ner och hunden har ont. Vanligtvis går vattensvans över av sig själv om hunden hålls torr och varm i vila. Ibland behöver dock antiinflammatoriskt smärtstillande ges av veterinär.

Saltvatten

Vid stora intag av saltvatten kan hunden drabbas av kräkningar. Mat och vatten bör tas bort ett par timmar så att magen får lugna sig. Därefter erbjuds små portioner vatten och om det går bra lite mat. I allvarliga fall ses saltförgiftning med symptom såsom:
– kontinuerliga kräkningar
– diarré
– stelhet
– kramper

Solbränna

Ljushyade och pälslösa hundar är extra känsliga men alla hundar kan bränna sig, särskilt där huden är tunn och mindre pälsbeklädd:
– örsnibbar
– nosryggen
– runt ögonen
– på magen

Smörj in med solskyddskräm för hundar om ni ska vara ute många timmar eller i stark sol.

Insektsbett

Enstaka sting och bett är sällan farliga utan ger lokal smärta, svullnad, rodnad och klåda. Om djuret däremot kommer åt ett bo kan det bli desto värre. Vid sting i munnen kan luftvägarna svullna upp och ge andnöd och vid flertal sting kan anafylaktisk chock uppstå:
– klåda
– svullnad i ansikte
– illamående
– matthet
– blodtrycksfall
– andningsbesvär

I fjällen måste hunden skyddas mot knottangrepp. Magen och insidan av låren brukar vara mest utsatta. Använd hundanpassad repelleringsmedel. Prova annars att trä på en T-shirt bakifrån med bakbenen genom ärmarna och svanen genom halsöppningen.

Fästingar

Fästingar bär på sjukdomar såsom Borrelia, Anaplasma och TBE. Även om hundar sällan själva blir sjuka i dessa sjukdomar för de sjukdomarna vidare genom fästingens livscykel. Förutsatt att fästingen plockas bort inom 24 timmar så skall inte sjukdomar kunna överföras från fästingens mag-/tarmkanal.

Är man noga och plockar alla dagligen så slipper man behandla preventivt. Det finns olika typer av fästingprofylax:
– spot on preparat på huden i nacken med 4-6 veckors verkningseffekt
– tuggtabletter med 1 alternativt 3 månaders verkningseffekt
– halsband tätt mot huden, ej utanpå pälsen (måste tas av vid bad) med 5-6månaders verkningseffekt

Ormbett

Vid huggormbett skall djuret hållas i absolut stillhet. Djuret skall helst lyftas/bäras direkt till veterinären. Det går aldrig att veta hur mycket gift en orm injicerar. Inom en timme ses dock svullnad och trötthet. Då bettet är i nosen ser det värst ut då det lätt svullnar upp kraftigt. Det är dock mer allvarligt om ormen biter i ben/tass då giftet oftast hinner cirkulera med blodet till inre organ då djuret rör sig direkt efter bettet. Svullnaden är som värst inom 48 timmar varefter det sakta avtar.

De flesta djur klarar sig (katter bättre än hundar) men några blir så sjuka att de avlider pga organsvikt (njurar, lever eller hjärtmuskelskador). Även djur som mått bra i upp till 2 veckor kan plötsligt avlida. Det är därför viktigt med efterkontroll av organen och hjärtat då djuret tillfrisknat.

Paddor

När en padda känner sig hotad utsöndrar den ett giftigt hudsekret från körtlar bakom ögonen. Djur som slickat eller tuggat på en padda har de vanliga symptomen:
– kraftig salivering
– svullnad i munnen
– röd och smärtsam mun
– kräkning (ovanligare)
– andnöd (ovanligare)
– hjärtpåverkan (ovanligare)
– enstaka dödsfall har rapporterats

Skölj genast munnen på djuret och kontakta veterinär om djuret blir kraftigt påverkat.

Övriga faror

– Trasiga flaskor under vattenytan
– Öppna eldar
– Grill- och picknickrester
– Råttgift
– Snigelgift
– Metkrokar
– Öppna brunnar

Läs gärna på Giftinformationscentralen om förgiftningar hos husdjur.
Bokningsbara tjänster hos Guldveterinären.