Vaccination hund

Guldveterinären vaccinerar din hund/hundvalpar mot virussjukdomarna Valpsjuka (D), Hepatit (H), Parvo (P),  Kennelhosta (Pi). Hundar över 3 månaders ålder som reser utomlands ska vaccineras mot Rabies.

Denna tjänst erbjuds endast (kl 10) om du bor inom 15 min resväg från Vasastan. Om jag har ordinarie besök i ert närområde under eftermiddagen kan tjänsten erbjudas. Denna tid (ca kl 14.30) kräver dock god flexibilitet då  föregående eftermiddagsbokning kan ändras.

Vaccinerna som används är:

Nobivac DHPPi

Nobivac DHPPi

Nobivac DHPPi – ett kombinationsvaccin innehållande levande men försvagade stammar av de virus som är sjukdomsframkallande i alla ovan nämnda virussjukdomar. Vissa uppfödare väljer av kostnadsskäl att endast vaccinera mot Parvo vid 8 veckors ålder innan försäljning. Dock är ett tidigt skydd mot alla dessa sjukdomar att eftersträva varför rekommendationen är att alla valpar bör vaccineras vid 8 och 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter ges Nobivac DHPPi vart tredje år, samt Nobivac Pi mellanvarande år. Fullt vaccinationsskydd, dvs antikroppsbildning uppnås 14-21 dagar efter vaccinationstillfället.  Vid vaccination kan i sällsynta fall en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma.

 

Nobivac Pi

Nobivac Pi

Nobivac Pi – ett levande men försvagad stam av det virus som är sjukdomsframkallande i kennelhosta. Vaccinet ges årligen till hundar som i sin vardag träffar många andra hundar, vistas på platser där stort antal hundar rör sig, går på dagis, vistas på pensionat eller utställning. Fullt vaccinationsskydd, dvs antikroppsbildning uppnås 28 dagar efter vaccinationstillfället.  Vid vaccination kan i sällsynta fall en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma.

 

 

 

Nobivac Rabies

Nobivac Rabies

Nobivac Rabies – en avdödad stam av det virus som är sjukdomsframkallande för Rabies. Vaccinet ges vart 3:e år efter en grundvaccination. Hunden måste vara över 3 månader gammal samt ha en läslig tatuering (dokumenterat tatuerad innan 3 juli 2011) eller vara chipmärkt innan grundvaccinationen utförs. Efter grundvaccinationen tar det 21-28 dagar innan maximalt skydd uppnås, varför det enligt lag måste gå minst 21 dagar innan hunden kan resa utomlands. Vaccinationen skall föras in i ett EU-pass för att vara giltigt. Biverkningar som kan ses såsom lokala reaktioner eller en övergående, palpabel knuta på injektionsstället. I sällsynta fall kan en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma.

 

Mer om de respektive sjukdomarna och vaccinet mot dem:

Vaccination mot Valpsjuka (D)
Vaccinet Nobivac DHPPi innehåller levande, försvagat valpsjukevirus (CDV).
Vaccination bör ske vart tredje år.

Mer information om Hepatit finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Vaccination mot Hepatit (H)
Hepatit går även under namnet Hepatitis Contagiosa Canis (HCC), infektiös hepatit eller smittsam leversjukdom.

Vaccinet Nobivac DHPPi innehåller levande, försvagat hundadenovirus (CAV2). Denna virusstam ger även skydd mot delar som ingår i sjukdomen Kennelhosta.

Symptom på sjukdomen är ovanlig hos svenska hundar tack vare omfattande vaccinering. Vid korrekt vaccinering är hundar immuna och blir inte sjuka. Vaccination bör ske vart tredje år.

Mer information om Hepatit finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Vaccination mot Parvo (P)
Parvo är en mycket smittsamma och dödliga sjukdomen, framför allt för valpar till ovaccinerade tikar.

Vaccinet Nobivac DHPPi innehåller levande, försvagat hundparvovirus (CPV).

Symptom på sjukdomen är ovanlig hos svenska hundar tack vare omfattande vaccinering. Vid korrekt vaccinering är hundar immuna och blir inte sjuka. Vaccination bör ske vart tredje år.

Mer information om Hepatit finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Vaccination mot Kennelhosta (Pi)
Kennelhosta är ett samlingsnamn för luftvägsinfektioner med flera ingående smittämnen (virus/bakterier) och går även under namnet Parainfluensa (Pi).

Vaccinet Nobivac DHPPi samt Nobivac Pi  innehåller levande, försvagat hundparainfluensavirus (CPi).

Vaccination ger inte 100% skydd men reducerar symptomen kraftigt. Genomgången sjukdom ger ingen immunitet varför årlig omvaccination rekommenderas.

Mer information om Hepatit finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Vaccination mot Rabies
Rabies är en dödlig, mellan djurslag smittsam, sjukdom som orsakas av ett lyssavirus.
Vaccinet Nobivac Rabies innehåller en avdödad rabiesvirusstam (Pasteur RIV).
Rabies har ej setts hos inhemska djur i Sverige sedan 1886. Vaccination ger gott skydd

Mer information om Hepatit finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Du kan via kontaktformuläret boka tid för vaccination av din hund.