Avlivning hund

(English version)

Hundar får en lugnande spruta i nackskinnet (som vid vaccinering). Den lugnande sprutan innehåller även smärtstillande. Det är alltid trevligt om det går avleda från sticket genom godisgiva och kel.

De flesta blir efter 5-10minuter så trötta att de vill lägga sig på sin favoritplats.

När hunden sover läggs en infartskanyl i ett kärl på ett ben. Det är via infartskanylen en överdos av sömnmedel ges direkt i blodet. Under någon minut blir sömnen och andningen oregelbunden tills andningen upphör och hjärtat slutar slå.

Veterinären lyssnar på hjärtat för att försäkra hjärtstilleståndet.

I sällsynta fall träffar jag väldigt gamla, försvagade, uttorkade eller på andra sätt sjuka hundar. Dessa kan vara mycket svåra att sätta en infartskanyl i benet på. Oftast beror det på lågt blodtryck och att kärlen med ålder och sjukdomar blir skörare (som på människor) eller hur kärlet ligger i vävnaden. Dessa hundar ges istället en injektion i levern, eller i ett fåtal fall hjärtats blodomlopp då de sover mycket djupt.

Värt att veta

Värt att veta kring den sista stunden är att alla djur (även människor) somnar in med sina ögon mer eller mindre öppna.

Ibland ses reflexmässiga andetag som även kallas ”de sista suckarna” eller vibrationer och sammandragningar i muskler samt pälsen kan resa sig efter det att hjärtat sluta slå och döden inträtt. Detta betyder inte att hunden lever eller lider på något sätt, endast att kroppens sista muskelenergier tar slut.

Om hunden har haft hjärtproblem eller högt blodtryck kan i vissa fall vätska komma ut ur nosen efteråt, detta beror på bakåtsvikt vilket ger ansamling av vätska i lungorna, så kallat lungödem. Denna vätska kan då komma ut fritt när kroppens alla muskler slappnar av.

Vill du veta mer om avlivning så läs gärna det av en djursjukvårdare skrivna självständiga arbetet ”Avlivning av smådjur på klinik”.