Avlivning hund

Hundar får en lugnande spruta i nackskinnet (likt en vaccinering) varpå de flesta efter 5-10minuter blir så trötta att de vill lägga sig på sin favoritplats. Det är alltid trevligt om det går avleda från sticket genom godisgiva och kel. När hunden sover läggs en infartskanyl i ett kärl på ett framben. Det är via infartskanylen en överdos av sömnmedel ges direkt i blodet. Under någon minut blir sömnen och andningen allt djupare tills andningen upphör och hjärtat slutar slå. Veterinären lyssnar på hjärtat för att försäkra hjärtstilleståndet.

I sällsynta fall träffar jag väldigt gamla, försvagade, uttorkade eller på andra sätt sjuka hundar vilka kan vara mycket svåra att sätta en infartskanyl i benet på. Oftast beror det på lågt blodtryck och att kärlen med ålder och sjukdomar blir skörare (som på människor) eller hur kärlet ligger i vävnaden. Dessa hundar ges istället en injektion i leverns, eller i ett fåtal fall hjärtats blodomlopp då de sover mycket djupt.

Värt att veta kring de sista andetagen är att alla djur somnar in med sina ögon mer eller mindre öppna. Ibland ses reflexmässiga andetag som även kallas ”de sista suckarna” eller vibrationer och sammandragningar i muskler och ben samt pälsen kan resa sig efter det att hjärtat sluta slå och döden inträtt. Detta betyder inte att hunden lever eller lider på något sätt, endast att kroppens sista muskelenergier tar slut.

Om hunden har haft hjärtproblem eller högt blodtryck kan i vissa fall vätska komma ut ur nosen efteråt, detta beror på bakåtsvikt vilket ger ansamling av vätska i lungorna, så kallat lungödem. Denna vätska kan då komma ut fritt när kroppens alla muskler slappnar av.