Tjänster

Vissa friskvårdande behandlingar och förebyggande åtgärder samt sorgliga avsked kan med fördel utföras lugnt och tryggt i hemmet.

Du kan via kontaktformuläret boka ordinarie besök för:

Tilläggstjänster kan bokas i samband med annan behandling vid ordinarie besök, i vissa fall med lugnande. Ange önskemål under ’meddelande’ på kontaktformuläret:

Fördelar med hembesök:

  • Minskad stress när ditt djur slipper resa och vistelse i klinikmiljö
  • Lugn och ro i sitt hem gör att ditt djur uppvisar ett tryggare beteende
  • Minskad smittorisk för unga valpar och kattungar
  • Tryggheten i att alltid få träffa samma veterinär
  • Tidsbesparande och enkel service för dig som djurägare tex om du har pressat tidsschema, mödosamt att ta dig till en klinik, har barn eller många djur

Hur ett hembesök går till:

Ett besök inleds med att djurägare och veterinär sitter ned i lugn och ro tillsammans och diskuterar igenom anledningen till besöket medan ditt djur vänjer sig och på eget initiativ bekantar sig med veterinären. Ditt djurs eventuella sjukdomshistoria nedtecknas, därefter utför veterinären vid behov en klinisk allmänundersökning av ditt djur.

Små hundar och katter undersöks med fördel på ett bord med god belysning. Stora hundar undersöks stående på golvet. Djurägaren håller vid behov djuret. Aktuell åtgärd utförs, ofta med djurägarens hjälp, kanske räcker det med en avledande godisbit gömd i handen!

Betalning sker i samband med besöket mot kvitto antingen kontant, via Swish 0707214769 eller genom inbetalning till PG 1565910-5.

Att tänka på:

#1 Veterinären kan göra mycket i hemmets lugna vrå men större utredningar som kräver exempelvis provtagningar, röntgen eller ultraljud skall utföras på klinik, likaså om ditt djur är i behov av intensivvård och kirurgiska ingrepp.

#2 Vissa djur kan trots lugn och ro i sin hemmiljö uppvisa nervösa och ibland aggressiva beteenden. Många gånger är detta endast ett uttryck för djurets rädsla och naturliga instinkt att skydda sig. Veterinären är van vid sådana känsloyttringar men som en skyddsåtgärd för både djurägare och sig själv är en munkorg för hund eller en huva eller krage för katt ibland nödvändig.  Djuren uppfattar inte detta som något kränkande utan vanligtvis distraheras och avleds djuret att fokusera på något annat än på vad veterinären gör.

#3 Veterinären måste kunna få god håll- eller bärhjälp av djurägaren eller annan vuxen i vissa situationer. Veterinären har flera knep att ta till vid osamarbetsvilliga djur, men vi kan inte trolla in en lugnande spruta i djuret. Vissa lugnande läkemedel kan ges via munnen men det tar då mellan 1-2timmar innan god verkan ses varför extra gott om tid måste vara bokat vid dessa tillfällen vilket medför högre kostnader.

#4 Säkerheten för människorna som är med vid undersökningen är av största vikt. Av denna anledning har veterinären även rätt att neka behandling om undersökningen ej kan genomföras på grund av alltför aggressivt eller ohanterligt djur. Grundavgift, tidsåtgång samt milkostnad debiteras för besöket i dessa mycket ovanliga fall.

För sjukdomsutredningar och -behandlingar rekommenderar jag varmt mina fina kollegor på Vasastans Veterinärklinik.

För beteendeutredningar och-behandlingar rekommenderar jag Beteendeveterinären samt Beteendemottagningen.