EU-pass

Guldveterinären utfärdar EU-pass till hundar och katter som skall resa inom och utanför EU.
I passet får endast behandlingar utförda av veterinär skrivas in.

Djuret måste vara ID-märkt med ett mikrochip av godkänd ISO-standard. Även läsliga tatueringar som är gjorda före 3 juli 2011 är godkända.

För att passet skall vara giltigt krävs vaccination mot rabies. EU-passet utfärdas vanligtvis i samband med att djuret får sin första vaccination mot rabies. Rabiesvaccination får inte ges till ett djur utan att det samtidigt fylls i ett EU-pass men ett EU-pass kan utfärdas utan att rabiesvaccination ges (tex för resa till Norge krävs avmaskning mot rävens dvärgbandmask infört i EU-pass).

EU-passet utfärdas senast tre veckor före avresan då en ny rabiesvaccination enligt EU-regler inte är giltig förrän 21 dagar efter vaccinationen. Skall djuret resa utanför EU krävs ca fyra månaders framförhållning då blodprover för kontroll att tillräcklig rabiestiter uppnåtts skall utföras och resultatet föras in i EU-passet.

Som djurägare är det viktigt att kontrollera att EU-passet fylls i korrekt. Varje uppgift och ruta måste vara noggrant ifyllt läsligt för hand och enligt de instruktioner som finns längst fram i passet. Djurägaren skall själv signera sig som ägare i passet.

Läs mer om rabies på SVA.
Läs mer om rabies på Jordbruksverket.
Läs mer om att resa med djur på Jordbruksverket.