Vad innebär ”Anhållan om avlivning”?

De allra flesta kliniker har ett dokument som heter ”Anhållan om avlivning” eller motsvarande. Dokumentet skrivs under av djurägaren före avlivning (ofta redan ute i receptionen på klinik).

Det är ett juridiskt dokument som ska säkerställa att det är djurägaren och inte någon annan som låter avliva djuret.

Jordbruksverket har krav om transportdokument vid behov av smittskyddskontroll.
För Guldveterinären som kringresande hemveterinär blir dokumentet även ett samtycke till att jag får utföra efterföljande transport till bårhus.

Samtidigt blir dokumentet ett skriftligt säkerställande av vilken typ av kremering som önskas.

Guldveterinären har alltid med dokumentet ”Anhållan om avlivning” inför besök men ibland vill djurägare förbereda sig och fylla i dokumentet innan besöket.

Om ”Fullmakt samt anhållan om avlivning” behövs kan jag skriva ut det och ta med om jag får information om behovet.

Här finns utskriftsvänliga .pdf-dokument:

Anhållan om avlivning
Fullmakt samt anhållan om avlivning (används då djurägaren ej kan/vill närvara)