Integritetspolicy – GDPR

EU:s nya dataskyddsreglerDataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft 25 maj 2018 för att ge transparens om hur företag hanterar lämnade personuppgifter.

Rättslig grund

Vid all kontakt med Guldveterinären kan du vara trygg i att dina lämnade personuppgifter endast hanteras i syfte att ge offert och för att genomföra önskad behandling.

Hanteringen faller inom den rättsliga grunden ”Avtal med den registrerade”.

Inga känsliga personuppgifter registreras.

Personuppgifterna lämnas inte vidare till tredje part utom i de fall Svenska myndigheter kräver det eller då en remissinstans måste ha journalkopia för vidare behandling.

Personuppgifterna sparas endast i av Guldveterinären hanterat register i enlighet med gällande lagar och raderas därefter.

Kontakta mig om du vill att dina lämnade personuppgifter skall raderas.

Läs gärna mer detaljerat i Guldveterinärens GDPR kundinformation.

Kund som anlitar Guldveterinären lämnar därmed sitt medgivande att den information som finns i journalerna kan komma att lämnas till Jordbruksverket och/eller Tullverket.

Rapportering sker om felaktigheter eller brister upptäcks i djurets identitetshandlingar eller annan dokumentation.

Detta sker i syfte att följa upp misstänkt illegal införsel av djur samt för att förebygga spridning av allvarliga sjukdomar.