EU-pass

Guldveterinären utfärdar EU-pass till hundar och katter som skall resa inom och utanför EU.
I passet får endast behandlingar utförda av veterinär skrivas in.

Djuret måste vara ID-märkt med ett mikrochip av godkänd ISO-standard. Även läsliga tatueringar som är gjorda före 3 juli 2011 är godkända.

För vaccination mot rabies krävs ett giltigt EU-pass. EU-passet utfärdas vanligtvis i samband med att djuret får sin första vaccination mot rabies. Rabiesvaccination får inte ges till ett djur utan att det samtidigt fylls i ett EU-pass.

Ett EU-pass kan dock utfärdas utan att rabiesvaccination ges. Tex för resa till Norge och Finland krävs avmaskning mot rävens dvärgbandmask infört i EU-pass.

För resa inom EU skall EU-passet utfärdas senast tre veckor före avresan. En första rabiesvaccination är enligt EU-regler inte giltig förrän 21 dagar efter vaccinationen. Därmed är passet giltigt först då rabiesvaccinationen blivit giltig.

Ska djuret resa utanför EU krävs ca fyra månaders framförhållning. Blodprover ska utföras för kontroll att tillräcklig rabiestiter (antikroppsmängd mot rabies) uppnåtts. Godkänt resultatet skall föras in i EU-passet.

Som djurägare är det viktigt att kontrollera att EU-passet fylls i korrekt:
– passet ska vara ifyllt enligt de instruktioner som finns längst fram i passet.
– varje uppgift och ruta måste vara noggrant läsligt ifyllt för hand eller etikett. Om etikett används ska en kraftig tejp appliceras över etiketten och efterföljande rad.
– djurägaren skall själv signera sig som ägare i passet.

EU-pass

Du kan via kontaktformuläret boka tid för att utfärda EU-pass till ditt djur.

Rabiesinformation – läs mer om rabies på SVA.
Rabiesinformation – läs mer om rabies på Jordbruksverket.
Läs mer om att resa med djur på Jordbruksverket.