Kattsnuva

Kattsnuva är ofta ett komplex av flera olika sjukdomsframkallande virus och bakterier vilka orsakar en inflammation i kattens nos-/ögonslemhinna och luftrör. I det sjukdomsframkallande komplexet ingår ofta Herpes (virus som kan ligga vilande i celler), Klamydia (virus), Calici (virus),  Mycoplasma (bakterie) och/eller Bordetella (bakterie).

Det är oftast unga katter, individer med nedsatt immunförsvar eller ovaccinerade katter som drabbas hårdast av Kattsnuva. Katterna drabbas av svullna slemhinnor, snuva, hosta, feber och i värsta fall lunginflammation och död.

En katt som haft kattsnuva kan drabbas av kattsnuva igen precis som vi människor kan drabbas av influensa i flera omgångar.

Vaccinationen ger ett gott skydd men inte till 100% då det är så pass många olika sjukdomsframkallande stammar av virus och bakterier inblandade, dock lindras symptomen väsentligt hos vaccinerad katt.

Katter som vistas mycket utomhus, i områden med många andra katter, som går på utställningar, ibland är på kattpensionat eller har ägare som arbetar med katter räknas som högriskgrupp att drabbas av kattsnuva. Dessa katter bör vaccineras årligen mot kattsnuva. Lågriskgruppen av katter är strikta innekatter och behöver endast vaccineras vart tredje år (då framförallt mot Kattpest)

Jag vaccinerar katter med Nobivac Ducat de två åren mellan vaccinationen mot kattpest (Nobivac Tricat).