Livintyg

Alla avlivningar kräver inte livintyg, hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller i just ditt fall. Om du tecknat en livförsäkring utöver den vanliga veterinärvårdsförsäkringen (framgår av dina försäkringspapper) kan du här fylla i och skriva ut de vanligaste försäkringsbolagens livintyg.

Andra försäkringsbolag har sina intyg att beställa via deras kundservice eller ladda ner/fylla i på respektive hemsida men de brukar ofta acceptera Agrias livintyg.

En del av intyget ska djurägaren själv fylla i och en annan del ska veterinären fylla i vid besöket. Se till att ha journalkopior från behandlande veterinär redo för korrekt ifyllande av livintyget.

Kräver försäkringsbolaget obduktion av djuret måste djurägaren själv transportera kroppen till större djursjukhus för detta och efterföljande omhändertagande.

Agria – livintyg hund- & kattmall

Folksam (hemsida för anmälan av djurskador)

IF – livskadeanmälan för djurägare & IF -veterinärintyg (båda behövs)

Moderna – livintyg hund- & kattmall

Sveland – livintyg hund

Sveland – livintyg katt