Avmaskning hund

Hundar kan lida av parasiter så som spolmask, bandmask, hakmask, piskmask, toxascaris och rävens dvärgbandmask.

Tikar och valpar

En tik som har mask kan smitta valparna via livmoderkakan och modersmjölken. Alla valpar skall därför avmaskas vid 2-3 veckors ålder. Samtidigt avmaskas tiken.

Avmaskningen upprepas därefter var 2-4 v upp till 3 månaders ålder beroende på typ av amaskningsmedel:
– varannan vecka om man använder avmaskningsmedel innehållande Pyrantel (Banminth, Drontal eller Welpan).
– var fjärde vecka om man använder avmaskningsmedel innehållande Fenbendazol (Axilur).

Avföringsprov

På grund av de ökande problemen med resistens mot avmaskningsmedel hos alla parasiter skall helst ett avföringsprov tas.

Från det att valparna är 4 veckor gamla tas prov för att fastställa huruvida avmaskning verkligen behövs.

Det finns särskilda testkit ”Kollamasken” för mask (utom bandmask) på vissa apotek. Dessa används om man inte själv ser något men vill vara säker på huruvida hunden har mask innan avmaskning utförs.

Spolmask

Vissa kennlar kan ha problem med svårbehandlade spolmaskinfektioner.

Tiken behöver då avmaskas med Fenbendazol (Axilur) dagligen under dräktigheten (från dag 40) fram till 2 veckor efter valpning.

Vuxna hundar behöver endast avmaskas om spolmask:
– ses i avföring eller uppstötningar
– vid positivt avföringsprov
– årligen om man har en hund som ofta äter olämpliga fynd ute

Hakmask, piskmask, bandmask och toxascaris

Avmaskning mot hakmask, piskmask, bandmask samt toxascaris sker efter positivt avföringsprov.

Hakmaskinfektion kan dock vara mycket svårbehandlad. Vid konstaterad infektion ges tre kurer av Fenbendazol (Axilur) med 2 veckors mellanrum. Behandlingen skall följas upp med ett avföringsprov 4 veckor efter avslutad behandling.

Rävens dvärgbandmask

Från och med 1 januari 2012 är det inte längre lag på att hundar som varit utomlands skall avmaskas mot rävens dvärgbandmask för att få återvända till Sverige.

Rekommendationen är ändå stark att avmaska hundar som kan varit i kontakt med gnagare eller rått kött på utlandsvistelsen. Detta för att undvika att parasitsmittan sprids med djuravföring över våra bär i skogarna och grödor på åkrarna.

När vi människor får i oss parasiten drabbas lever, lungor och/eller andra organ där parasiten växer i vätskefyllda blåsor. Sjukdomen kallas cystisk echinokockos.

Sjukdomen är förrädisk, på grund av sitt mycket långsamma förlopp. Den upptäcks ofta för sent för lyckosam behandling.

Mot rävens dvärgbandmask måste man använda Prazikvantel (Droncit, Drontal, Milbemax eller Profender spot on).

Hundar som pendlar ofta mellan Sverige och Finland, Danmark eller övriga Europa bör avmaskas var 28:e dag mot rävens dvärgbandmask.

Hundar som skall resa till Finland, Storbritannien, Irland eller Malta ska avmaskas mot dvärgbandmask inom intervallet 24-120 timmar (1-5 dagar) före införseln till dessa länder.

Till övriga länder rekommenderas att kontakta veterinärmyndigheten i respektive genomreseland.

Inför resa

Jag kan vid hembesök för vaccination eller annan åtgärd inför resa avmaska hunden/hundarna med receptfria Milbemax. EU-pass behövs.

Om avmaskning önskas vid besöket krävs en vikt på hunden/hundarna för att rätt dos skall kunna ges.

Det receptfria läkemedlet hämtas ut av djurägaren så det finns tillgängligt hemma inför besöket (dvs det är ej ett läkemedel som jag har på lager).

Mer information hittas på Jordbruksverket (SJV).

Offert erhålls via kontaktformuläret, ange under ”Meddelande” önskan om avmaskning.