Vaccination katt

Guldveterinären vaccinerar din katt/kattungar mot virussjukdomarna Kattpest och Kattsnuva. Katter över 3 månaders ålder som reser utomlands ska vaccineras mot Rabies.

Denna tjänst erbjuds endast (kl 10) om du bor inom 15 min resväg från Vasastan. Om jag har ordinarie besök i ert närområde under eftermiddagen kan tjänsten erbjudas. Denna tid (ca kl 14.30) kräver dock god flexibilitet då  föregående eftermiddagsbokning kan ändras.

Vaccination mot Kattpest

Kattpest orsakas av kattens Parvovirus. Tack vare vårt goda vaccinationsläge i Sverige är Kattpest numera en relativt sällsynt sjukdom. Kattpest finns dock fortfarande i naturen och utgör en fara för ovaccinerade katter, framför allt i områden med många ovaccinerade katter.

Katterna som insjuknar drabbas av feber, buksmärtor och kraftig diarré. Det är inte ovanligt att de dör plötsligt utan föregående symptom. Dräktiga katter aborterar eller föder hjärnskadade kattungar.

Kattpestviruset är mycket motståndskraftigt och smittsamt och kan lätt följa med t.ex skorna in. Detta medför att även innekatter är utsatta för en reell fara. Rekommendationen är därför att samtliga katter i Sverige skall vara vaccinerade mot Kattpest. Vaccination ger ett mycket gott skydd.

Vaccinet Nobivac Tricat innehåller levande men försvagat felint panleukopenivirus, felint calicivirus samt felint herpesvirus typ 1.

Nobivac Tricat  ges till kattungar vid 8-9 och 12-14 veckors ålder samt vid 1 års ålder. Därefter beroende på om de tillhör hög- eller lågriskgruppen. Katter som går ute, bor tillsammans med många andra katter, bor på katthem, vistas på utställningar eller pensionat tillhör högriskgruppen. Dessa bör vaccineras vart tredje år mot både Kattpest och Kattsnuva samt åren däremellan mot Kattsnuva. Katter som enbart vistas inomhus med få andra katter tillhör lågriskgruppen. Dessa bör vaccineras vart tredje år mot Kattpest och Kattsnuva.

Mer information om Kattpest finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Nobivac Tricat

Nobivac Tricat

Vaccination mot Kattsnuva

Kattsnuva är ofta ett komplex av flera olika sjukdomsframkallande virus och bakterier. Dessa orsakar en inflammation i kattens nos-/ögonslemhinna och luftrör. I det sjukdomsframkallande komplexet ingår ofta Herpes (virus), Klamydia (virus), Calici (virus),  Mycoplasma (bakterie) och/eller Bordetella (bakterie).

Det är oftast unga katter, individer med nedsatt immunförsvar eller ovaccinerade katter som drabbas hårdast av Kattsnuva. Katterna drabbas av svullna slemhinnor, snuva, hosta, feber och i värsta fall lunginflammation och död. Vaccinationen ger ett gott skydd men inte till 100% då det är så pass många olika sjukdomsframkallande stammar av virus och bakterier inblandade. Symptomen lindras dock väsentligt hos vaccinerad katt.

Vaccinet Nobivac Ducat innehåller levande men försvagat felint calicivirus samt felint herpesvirus typ 1.

Nobivac Ducat ges åren mellan vaccination mot Kattpest till alla högriskkatter (katter som går ute, bor tillsammans med många andra katter, bor på katthem, vistas på utställningar eller pensionat).

Nobivac Ducat

Nobivac Ducat

Vaccination mot Rabies

Rabies är dödligt, smittar mellan djurslag och orsakas av ett lyssavirus.
Rabies har ej setts hos inhemska djur i Sverige sedan 1886. Vaccination ger gott skydd. 

Vaccinet Nobivac Rabies innehåller en avdödad rabiesvirusstam (Pasteur RIV).

Nobivac Rabies ges vart 3:e år efter en grundvaccination.
Katten måste vara över 3 månader gammal samt ha en
läslig tatuering (dokumenterat tatuerad innan 3 juli 2011) eller vara chipmärkt innan grundvaccinationen utförs. Efter grundvaccinationen tar det 21-28 dagar innan maximalt skydd uppnås. Enligt lag måste det passera minst 21 dagar innan katten kan resa utomlands. Vaccinationen skall föras in i ett EU-pass för att vara giltigt.

Mer information om Rabies finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Nobivac Rabies

Nobivac Rabies

Biverkningar som kan uppstå vid alla typer av vaccinationer

Vanligaste biverkningen är en kortvarig men intensiv klåda på injektionsstället (gäller ffa Rabiesvaccin). Andra mindre vanliga biverkningar kan ses såsom lokala hudreaktioner, en lätt ömmande svullnad (1-2 dygn) eller övergående knuta på injektionsstället. Enstaka katter kan få en lätt övergående kroppshöjning (upp till 40º C) under 1-2 dygn.
Nysning, hosta, nosflöde och en viss slöhet eller minskad aptit kan i vissa fall iakttas upp till två dygn efter vaccination. I mycket sällsynta fall kan vaccinet orsaka överkänslighetsreaktioner (klåda, andnöd, kräkningar, diarré och kollaps). Kontakta då genast en veterinärklinik.

Du kan via kontaktformuläret boka tid för vaccination av din katt.