Livintyg

Här kan du fylla i och skriva ut de vanligaste försäkringsbolagens livintyg.
Andra försäkringsbolag har sina intyg att beställa via deras kundservice eller ladda ner/fylla i på respektive hemsida samt accepterar ofta Agrias livintyg.

En del av intyget ska djurägaren själv fylla i och en annan del ska veterinären fylla i.

Alla avlivningar kräver inte livintyg, hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller i just ditt fall. Kräver försäkringsbolaget obduktion av djuret måste djurägaren själv transportera kroppen till större djursjukhus för detta och efterföljande omhändertagande.

Agria – livintyg hund- & kattmall

Folksam (hemsida för anmälan av djurskador)

IF – livskadeanmälan för djurägare & IF -veterinärintyg (båda behövs)

Sveland – livintyg hund

Sveland – livintyg katt